Fresh & Saucy Foods is het eerste bedrijf in zijn sector dat het VCDO-label heeft gekregen.

Fresh & Saucy Foods is het eerste bedrijf in zijn sector dat het VCDO-label heeft gekregen.

Enkele maanden geleden behaalde Fresh & Saucy het VCDO (Voka Charter Duurzaam Ontwerpen) label voor het behalen van 7 van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN voor duurzaam ondernemen. Deze doelstellingen maakten reeds deel uit van de ethische waarden van Fresh & Saucy Foods. Dankzij het VCDO programma werden de doelstellingen meetbaar gemaakt en effectief gerealiseerd. De acties werden bovendien voorgesteld aan en goedgekeurd door een jury van onafhankelijke deskundigen. Om de VCDO te verkrijgen, moest ons bedrijf een reeks acties uitvoeren die aan een jury van onafhankelijke deskundigen werden voorgesteld.

Een primeur in de sector!

Fresh & Saucy Foods is het eerste bedrijf in zijn sector dat dit label heeft verkregen. De reden? Een constante dynamiek en concrete duurzaamheidsdoelstellingen staan centraal in onze bedrijfsvisie: duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen! Duurzaamheid is één van onze 6 aandachtspunten: kwaliteit, innovatie, volledige dienstverlening, partnerschap, snelheid en flexibiliteit & duurzaamheid.

De 17 VN-doelstellingen voor duurzaamheid

Fresh & Saucy Foods heeft 7 van de 17 doelstellingen van het VN-plan bereikt. Maar wat is het VN-plan voor duurzaamheid? Het VN-actieplan is gebaseerd op de 5 P’s: Vrede, Mensen, Planeet, Welvaart en Partnerschap. Voor de komende 15 jaar zijn de doelstellingen en subdoelstellingen er om acties aan te moedigen op gebieden die van fundamenteel belang zijn voor de mensheid en de planeet. Als we erin slagen alle ambities van het actieplan te verwezenlijken, zal ieders leven aanzienlijk verbeteren en zal onze wereld een positieve transformatie ondergaan!

Onze verplichtingen voor het programma?

Op het niveau van ons bedrijf zijn we gebaseerd op de 5 P’s: Vrede (Peace), Mensen (People), Planeet (Planet), Welvaart (Prosperity) en Partnerschap (Partnership).

PEACE: Wij verbinden ons ertoe bij te dragen aan een vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving, vrij van angst en geweld.

PEOPLE: Wij verbinden ons ertoe bij te dragen aan het beëindigen van armoede en honger in al hun vormen en dimensies en ervoor te zorgen dat alle individuen hun volledige potentieel in waardigheid en gelijkheid en in een gezonde omgeving kunnen ontwikkelen.

PROSPERITY: Wij verbinden ons ertoe bij te dragen aan het verzekeren dat alle mensen een welvarend en bevredigend leven kunnen leiden en dat economische, sociale en technologische vooruitgang wordt geboekt in harmonie met de natuur.

PLANET: Wij zetten ons in voor de bescherming van de planeet tegen achteruitgang door duurzame consumptie en productie, het duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en dringende maatregelen tegen klimaatverandering, zodat het kan voldoen aan de behoeften van de huidige en toekomstige generaties.

PARTNERSCHAP: Wij verbinden ons ertoe de nodige middelen te mobiliseren om deze agenda uit te voeren via partnerschappen voor duurzame ontwikkeling, gebaseerd op het idee van meer solidariteit.

 

Wilt u meer weten over onze producten? Download onze brochure.

Neem contact met ons op via e-mail op orders@freshsaucyfoods.be of quality@freshsaucyfoods.be