Een woordje van de expert: de regels voor de export van sauzen naar Europa, Afrika en Canada.

Een woordje van de expert: de regels voor de export van sauzen naar Europa, Afrika en Canada.

Door de fysisch-chemische samenstelling van sauzen worden aan de export ervan zeer specifieke eisen gesteld. In Europa, Afrika of Canada zijn de regels voor voedselhygiëne en -veiligheid niet allemaal hetzelfde. Niels Lemmens onze financieel manager en Els Wulleman onze kwaliteitsmanager legden ons tijdens een interview de regels en vereisten uit met betrekking tot de export van onze sauzen naar Fresh & Saucy Foods.

Twee certificeringen vereist voor sausfabrikanten, afhankelijk van de exportbestemming

Het certificaat van oorsprong en het certificaat van hygiënische overeenstemming zijn de twee certificeringen die vereist zijn voor de export van onze sauzen. De eerste, vereist door alle douane, geeft de oorsprong van de uitgevoerde zendingen aan en geeft de plaats aan van de laatste substantiële transformatie van het uitgevoerde voedsel. Dit certificaat wordt beschouwd als de hoeksteen van internationale douanevoorschriften.

De tweede is een gezondheidsconformiteitscertificaat dat vereist is door de volksgezondheidsautoriteiten van bepaalde landen, zoals Canada, Marokko, Gambia, Mauritius of de VAE. Het garandeert de douane-expediteur dat de geëxporteerde producten in overeenstemming zijn met de hygiënische regels voor binnenkomst in het land.

Voedselveiligheids- en hygiënenormen

Afhankelijk van het land en continent variëren de eisen voor voedselveiligheid en hygiënestandaarden. Bij Fresh & Saucy Foods gelden Europese normen. Ze worden ook internationaal als de strengste beschouwd, een element dat de betrouwbaarheid van onze producten voor export volledig garandeert.

Levensmiddelenadditieven: welke dosering voor export?

De doseringen van levensmiddelenadditieven variëren ook afhankelijk van het land van uitvoer. Voor de productie van onze sauzen volgen we de normen van de European Food Security Agency (EFSA), de Europese instantie die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de maximale doseringen van additieven in voedingsproducten.

De verpakking is gereguleerd door de Europese wetgeving en voldoet aan de veiligheidsnormen

Bij Fresh & Saucy Foods zijn onze verpakkingen gecertificeerd door een erkende instantie en voldoen ze aan de Verordening 1935/2004 betreffende materialen en voorwerpen bedoeld om in contact te komen met voedsel. Dit aspect maakt het mogelijk om zonder gezondheidsrisico’s over de hele wereld te exporteren.

Elke dag tientallen sauzen die we exporteren naar de 4 uithoeken van de wereld en die voldoen aan alle bovengenoemde voorschriften. Wilt u meer weten over onze producten? Download onze brochure.

Vragen? Neem contact met ons op via orders@freshsaucyfoods.be